Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 25 maj 2018

Pagemodo är en serie lösningar för att skapa unika Facebook-sidor (tillsammans "Pagemodo" eller "Tjänster"). Din integritet och skyddet av information som du lämnar till oss när du använder våra Tjänster är mycket viktiga för oss. Pagemodo tillhandahålls av Vistaprint Netherlands, B.V., som finns på Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Nederländerna.

Denna "Sekretesspolicy" förklarar vilken information vi samlar in från våra användare och hur vi använder den. Genom att använda eller tillträda våra Tjänster, accepterar du den praxis som beskrivs i denna Sekretesspolicy. (Begrepp med stor begynnelsebokstav som inte definieras häri har den mening som anges i våra Tjänstevillkor.)

Pagemodo är inte avsett för personer under 16 år. Om du är under 16 år får du inte registrera dig på Pagemodo.

Vilken information samlar Pagemodo in?

Pagemodo samlar in och lagrar tre typer av information om användare som är föremål för vår Sekretesspolicy:

 1. Information användare tillhandahåller oss: Dessa är frivilliga bidrag som görs när du skapar ett konto på Pagemodo eller genom din användning av Tjänsterna, såsom namn och e-postadress eller betalningsinformation som tillhandahålls vid köp. Observera att när du registrerar dig på Pagemodo eller publicerar eller laddar upp innehåll, är din information inte anonym för oss.
 2. Information som vi samlar in när användare interagerar med Pagemodo: Vi håller reda på användarinteraktioner med våra Tjänster, som besök på en webbsida, klick på en knapp och val av formulär. När användare tillträder våra Tjänster kan vi även samla in information om deras åtkomstmetod (såsom maskinvaru- och programvaruattribut), plats, IP-adress och sidor som de besöker. Dessutom lagrar vi viss information från deras webbläsare genom att använda "cookies". (För mer information om cookies, se avsnittet "Vad är cookies?")
 3. Information som vi mottar från tredje parter: Vi äger inte och driver inte några tredjeparts-tjänster som erbjuds och som du kan använda eller interagera med via våra Tjänster (tillsammans "Tredjepartstjänster"). När du än besöker, använder eller interagerar med en Tredjepartstjänst, kan vi motta information från den, inkluderat information om åtgärder du vidtar och Innehåll du publicerar på tjänsten.

Varför samlar Pagemodo in information om mig?

Pagemodo samlar in information i syfte att förbättra innehållet i och kvaliteten på våra Tjänster och erbjuda en kundanpassad upplevelse som är anpassad efter dina behov. Ingen personligt identifierbar information som vi samlar in (inkluderat e-postadresser, fysiska adresser eller telefonnummer) delas med eller säljs till andra företag i kommersiellt syfte, förutom för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt, när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter som anges i denna Sekretesspolicy.

Vi behåller bara denna information så länge som den behövs för det avsedda syftet eller eftersom vi är juridiskt skyldiga att göra det.

What does Pagemodo use this information for?

Vi använder informationen som vi samlar in för följande ändamål:

 • Tillhandahålla våra Tjänster och tillhörande kundservice,
 • underhålla, förbättra och administrera Tjänsterna och vår webbplats,
 • informera dig om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig,
 • tillhandahålla erbjudanden med co-branding tillsammans med våra partners,
 • förbättra eller anpassa din användarupplevelse online, våra Tjänster och vår kommunikation med dig,
 • identifiera och förhindra bedrägeri,
 • förbättra säkerheten för vårt nätverk och våra informationssystem,
 • bättre förstå hur besökare använder Tjänsterna och fastslå hur effektiva reklamkampanjer och annonsering är.

Vad är cookies?

Pagemodo kan komma att placera en textfil kallad "cookie" i webbläsarfilerna på din dator. Dessa cookies hjälper oss att göra Pagemodo enklare att använda, förbättra vår reklam och skydda både dig och Pagemodo. Till exempel kan en cookie användas för att lagra eller "komma ihåg" din inloggningsinformation (men inte ditt lösenord) så att du inte behöver logga in manuellt på sajten vid varje besök. Du kan ta bort eller blockera cookies genom att använda inställningarna i din webbläsare, men i vissa fall kan det påverka din möjlighet att använda vissa av våra Tjänster.

Våra annonsörer och partners kan också placera ut cookies via våra Tjänster. För mer information, se avsnittet "Vad gäller för tredje parts annonser och länkar?"

Vad gäller för tredje parts annonser och länkar?

I samband med annonsering på Pagemodo, kan en tredjepartsannonsör placera eller känna igen en unik cookie på din webbläsare. Dessutom kan vissa länkar från Pagemodo leda till webbplatser som drivs av andra företag. Även om dessa webbplatser och annonser kan ha co-branding med vårt namn eller vår logotyp, är det inte vi som driver eller upprätthåller dessa webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa cookies, och användare av Pagemodos Tjänster bör kontrollera sekretesspolicyn hos relevant annonsör för att ta reda på om och hur denne använder cookies. Pagemodo är inte ansvarig för webbplatser som drivs av tredje parter som det länkas till på någon av våra webbplatser.

Annonser som finns på Tjänsterna kan levereras till dig via Google Ad Manager, DoubleClick eller andra reklampartners. Information om dina besök på denna webbplats, såsom antalet gånger du har sett en annons (men inte ditt namn, adress eller andra personuppgifter) används för att förse dig med annonser. För ytterligare information om dessa partners, deras cookies och hur man väljer att avregistrera sig, vänligen följ länkarna nedan.

 • Network Advertising Initiative (NAI)
 • Google Ad Manager
 • DoubleClick

Hur säker är min information?

Pagemodo använder kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga åtgärder för att skydda all information i vår besittning mot förlust, stöld och obehörig användning, utlämnande eller ändring. Vi begränsar åtkomst till personuppgifter om dig till anställda som vi tror rimligen behöver den informationen för att tillhandahålla support, produkter eller tjänster till dig eller för att uppfylla sina funktioner inom vår organisation.

Även om vi har fastställt och upprätthåller säkerhetsprocedurer för att skydda dina personuppgifter, tänk på att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Du kan minska risken för otillåten åtkomst till din information genom att använda sunt förnuft och säkerhetsrutiner såsom att välja ett starkt lösenord, använda olika lösenord till olika tjänster och använda uppdaterade antivirusprogram.

Vänligen rapportera alla säkerhetsöverträdelser till oss via detta formulär.

Vilken kontroll har jag över min information?

Som registrerad Medlem kan du ändra eller uppdatera informationen på ditt personliga konto när som helst genom att logga in på ditt konto. Om du önskar göra det kan du också radera och stänga ditt Pagemodo-konto när som helst genom att kontakta vårt supportteam. Notera att borttagen eller raderad information kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tidsperiod.

Hur delas informationen?

Pagemodo kommer inte att dela din personligt identifierbara information med andra förutom enligt vad som beskrivs häri och under begränsade omständigheter där vi tror att delning är skäligen nödvändig för att erbjuda Tjänsterna som krävs enligt lag eller tillåts av dig. Till exempel kan vi tillhandahålla information till tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Specifikt kan vi använda tredje parter för att underlätta vår verksamhet, såsom samlokalisering av våra Tjänster på en anläggning för servrar, skicka ut e-postuppdateringar om Tjänsterna, ta bort upprepad information från våra användarlistor, behandla betalningar för produkter eller tjänster eller tillhandahålla sökresultat eller länkar (inkluderat sponsrade länkar). I samband med dessa erbjudanden och denna affärsverksamhet, kan våra tjänsteleverantörer ha åtkomst till dina personuppgifter för användning under en begränsad tid.

Vi kan överföra din information till länder utanför EU och Schweiz, inklusive till USA. I den utsträckning som vi överför din information utanför EU eller Schweiz, regleras överföringen av ett avtal som innehåller standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 i EU-förordningen 2016/679 från Europaparlamentet och Europarådet 27 april 2016 (”GDPR”).

När vi använder tredje parter för hantering av personuppgifter, införlivar vi skäliga avtalsmässiga och tekniska skydd som begränsar användningen av den informationen till Pagemodo-specifika syften. Vi kan lagra personlig information på platser utom Pagemodos direktkontroll (till exempel på servrar eller databaser som är samlokaliserade med leverantörer av webbhotell).

Förutom om annat beskrivs i denna Sekretesspolicy, kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part förutom om vi tror att utlämnandet är nödvändigt: (1) för att uppfylla rättsliga krav eller för att svara på en stämning, husrannsakningsorder eller annan rättslig process som mottas av Pagemodo, oavsett om ett svar krävs enligt tillämplig lag, (2) för att genomdriva Pagemodos Tjänstevillkor eller för att skydda våra rättigheter, eller (3) för att skydda säkerheten eller rättigheter för allmänheten eller användarna av Tjänsterna. Pagemodo förbehåller sig rätten att överlåta personuppgifter till en efterträdare som förvärvar rättigheterna till den informationen som en följd av försäljningen av Pagemodo eller merparten av dess tillgångar till den efterträdaren. Vi kan också överlåta sådan information i samband med avyttring, fusion eller upplösning.

Vilka rättigheter har du att få åtkomst till och kontrollera användningen av din information?

Du har rätt att :

 • få åtkomst till dina personuppgifter
 • avbryta prenumerationen på marknadsföring eller återkalla specifika samtycken du har gett oss
 • begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss
 • få fel i dina personuppgifter korrigerade
 • få dina personuppgifter raderade (eller ändrade så att du inte kan identifieras) eller begränsa hur vi använder dina uppgifter – i båda fallen dock under särskilda omständigheter som föreskrivs i lag
 • inlämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Hur får jag reda på om några ändringar sker i denna Sekretesspolicy?

Vi kan komma att ändra denna Sekretesspolicy i enlighet med det tillvägagångssätt som anges i våra Tjänstevillkor. Om inget annat anges, tillämpas vår nuvarande Sekretesspolicy på all information som vi har om dig och ditt konto. Om vi gör några ändringar i denna Sekretesspolicy kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringen här.

Vem kan jag kontakta gällande denna Sekretesspolicy?

För att göra en förfrågan om vår Sekretesspolicy, vänligen kontakta vår support avdelning. Vill du kontakta vår ansvariga för dataskydd kan du skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@cimpress.com.