Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Pagemodo is een pakket van oplossingen voor het maken van Facebookpagina's op maat (gezamenlijk 'Pagemodo' of 'Diensten'). Je privacy en de bescherming van gegevens die je met ons deelt wanneer je onze diensten gebruikt, zijn erg belangrijk voor ons. Pagemodo wordt verstrekt door Vistaprint Nederland B.V., gevestigd aan de Hudsonweg 8, 5928 LW Venlo, Nederland

In dit Privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we die gebruiken. Als je toegang tot onze Diensten hebt of onze Diensten gebruikt, accepteer je de procedures die in dit Privacybeleid worden omschreven. (Termen die met hoofdletters zijn geschreven die niet in dit document worden omschreven dragen de betekenis zoals deze in onze Servicevoorwaarden staat vermeld).

Pagemodo is niet bedoeld voor mensen jonger dan 16 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, kun je je niet registreren op Pagemodo.

Welke gegevens worden door Pagemodo verzameld?

Pagemodo verzamelt en bewaart drie soorten gegevens over gebruikers die binnen ons Privacybeleid vallen:

 1. Gegevens die gebruikers aan ons geven: Dit zijn gegevens die je vrijwillig verstuurt wanneer je een account op Pagemodo aanmaakt of wanneer je van de Diensten gebruikmaakt, zoals je naam en e-mailadres of betaalgegevens die je bij betalingen gebruikt. Wanneer je je bij Pagemodo aanmeldt of inhoud plaatst of uploadt, zijn je gegevens dus niet anoniem voor ons.
 2. Gegevens die we verzamelen wanneer je met Pagemodo communiceert: We houden communicatie van gebruikers met onze Diensten bij, zoals het bezoeken van een webpagina, het klikken op een knop en het kiezen van een formulier. Wanneer gebruikers onze Diensten gebruiken, kunnen we bovendien gegevens verzamelen over de toegangswijze (zoals hard- en softwarekenmerken), plaats, IP-adres en de pagina's die ze bezoeken. Daarnaast slaan we met behulp van "cookies" bepaalde gegevens van hun browser op. (Wil je meer weten over cookies? Kijk dan onder "Wat zijn cookies?")
 3. Gegevens die we van derden ontvangen: We bezitten of gebruiken geen diensten van derden, die je gebruikt of waarmee je via onze Diensten communiceert (gezamenlijk "Diensten van derden"). Wanneer je een Dienst van derden bezoekt, gebruikt of ermee communiceert, ontvangen wij hier mogelijk gegevens van, waaronder gegevens van je activiteiten en de Inhoud die je op deze dienst plaatst.

Waarom verzamelt Pagemodo gegevens over mij?

Pagemodo verzamelt informatie om de inhoud en kwaliteit van onze diensten te verbeteren en een ervaring op maat te bieden die is afgestemd op jouw behoeften. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen en waardoor je herkenbaar wordt (waaronder e-mailadressen, fysieke adressen of telefoonnummers) worden niet gedeeld met of verkocht aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden, behalve om de producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder speciale omstandigheden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

We bewaren deze gegevens slechts zolang nodig is voor het doel waarvoor ze werden verstrekt of zolang nodig is omdat dat wettelijk verplicht is.

What does Pagemodo use this information for?

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden :

 • om onze diensten en daaraan gerelateerde klantenservice te kunnen bieden
 • om onze Diensten en website te onderhouden, verbeteren en beheren
 • om je te informeren over producten en diensten die je wellicht interessant vindt
 • om je samen met onze partners aanbiedingen te kunnen doen
 • om je online ervaring, onze Diensten en onze communicatie met jou te verbeteren en te personaliseren
 • om fraude te ontdekken en te voorkomen
 • om de veiligheid van ons netwerk en onze informatiesystemen te verbeteren
 • om meer inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers onze Diensten gebruiken en om te bepalen hoe effectief onze promotionele campagnes en advertenties zijn

Wat zijn cookies?

Pagemodo kan een tekstbestandje, ook wel een "cookie" genoemd, in de browserbestanden op je computer plaatsen. Door deze cookies is het gebruik van Pagemodo gemakkelijker, worden onze advertenties beter en kunnen we u en Pagemodo beter beschermen. Een voorbeeld, we kunnen een cookie gebruiken om je aanmeldgegevens (niet je wachtwoord) op te slaan of te 'onthouden', zodat je je niet iedere keer bij elk bezoek aan de website handmatig hoeft aan te melden. In je browserinstellingen kun je cookies verwijderen of blokkeren, maar dit kan wel gevolgen hebben voor het gebruik van sommige Diensten.

Ook onze adverteerders en partners kunnen via onze Diensten gebruikmaken van cookies. Wil je meer weten? Ga dan naar het onderdeel 'Hoe zit het met advertenties en links van derden?'

Hoe zit het met advertenties en links van derden?

Een externe adverteerder mag, ten behoeve van zijn advertenties op Pagemodo, unieke cookies in je browser plaatsen of herkennen. Daarnaast kunnen sommige links op Pagemodo naar websites van andere bedrijven leiden. Hoewel deze websites en advertenties weliswaar onze naam en ons logo dragen, worden zij niet door ons uitgevoerd of onderhouden. We controleren deze cookies ook niet en gebruikers van de Pagemodo-diensten dienen het privacybeleid van de betrokken adverteerders te controleren zodat ze weten of en hoe de adverteerders van cookies gebruikmaken. Pagemodo is niet verantwoordelijk voor websites van derden die links op een of meer van onze websites hebben.

Advertenties op de Diensten kunnen afkomstig zijn van Google Ad Manager, DoubleClick of andere advertentiepartners. Bezoekgegevens van deze site, zoals het aantal keren dat je een advertentie hebt bekeken (maar niet je naam, adres of andere persoonlijke gegevens) worden gebruikt voor het aanbieden van advertenties. Wil je meer weten over deze partners, hun beleid met betrekking tot cookies of hoe je je kunt afmelden? Volg dan de onderstaande links.

 • Network Advertising Initiative (NAI)
 • Google Ad Manager
 • DoubleClick

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Pagemodo heeft commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele maatregelen getroffen om gegevens die wij bezitten te beschermen tegen verlies, diefstal, oneigenlijk gebruik, openbaarmaking of wijziging. Alleen die medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens waarvan wij redelijkerwijs vinden dat zij deze gegevens nodig hebben om je ondersteuning, producten of diensten te leveren of om hun rol binnen onze organisatie uit te voeren.

Hoewel we verschillende veiligheidsprocedures hebben ontwikkeld en volgen waarmee we je persoonlijke gegevens beveiligen, dien je je wel bewust te zijn dat geen enkele veiligheidsmaatregel 100% bescherming biedt. Je kunt het risico op toegang tot je informatie zonder toestemming beperken door je gezonde verstand te gebruiken en beveiligingsmaatregelen te treffen zoals een sterk wachtwoord, verschillende wachtwoorden voor verschillende diensten en de nieuwste antivirussoftware te gebruiken.

Wanneer je merkt dat er veiligheidsovertredingen plaatsvinden, kun je deze via onze automatisch formulier melden.

Hoeveel controle heb ik over mijn gegevens?

Als je bij uw account bent aangemeld, kun je als geregistreerd lid je persoonlijke accountgegevens te allen tijde aanpassen of bijwerken. Wil je je Pagemodo account verwijderen en afsluiten? u kunt contact opnemen met onze klantenservice terecht. Let op, verwijderde gegevens kunnen binnen een redelijke termijn nog in reservekopieën beschikbaar blijven.

Hoe worden gegevens gedeeld?

Pagemodo zal je persoonlijke gegevens niet met anderen delen, behalve zoals hier beschreven en in beperkte omstandigheden waar wij van mening zijn dat het delen van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de Diensten aan te bieden, zulks juridisch gezien noodzakelijk is of in gevallen waar je toestemming hebt gegeven. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld delen met aanbieders die ons helpen om je diensten te verlenen. Meer bepaald kunnen wij derden gebruiken om onze activiteiten te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om onze Diensten op een gezamenlijke serverlocatie te hosten, e-mailberichten met nieuws over de diensten te sturen, dubbele gegevens uit onze gebruikerslijst te verwijderen, betalingen voor producten of diensten te verwerken of om zoekresultaten of links aan te bieden (waaronder gesponsorde links). In samenhang met deze aanbiedingen en bedrijfsvoering hebben onze serviceaanbieders korte tijd toegang tot je persoonlijke gegevens.

Mogelijk dragen we je gegevens over aan landen buiten de Europese Unie en Zwitserland, bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten. Als we je gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Unie of Zwitserland, geldt voor die overdracht een overeenkomst met standaard contractuele clausules die overeenkomen met Artikel 46 van de EU-regelgeving 2016.679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de "AVG").

Wanneer we derden gebruiken om (delen van) persoonlijke gegevens te gebruiken, bouwen we redelijke contractuele en technische beperkingen in waardoor het gebruik van die gegevens beperkt wordt tot het doel van Pagemodo. Wij kunnen persoonlijke gegevens opslaan op locaties die buiten de rechtstreekse controle van Pagemodo vallen (bijvoorbeeld op servers of databases die op dezelfde locatie zitten als aanbieders van hosting).

Met uitzondering van hetgeen in dit Privacybeleid is omschreven, zullen wij geen persoonlijke gegevens met derden delen, tenzij wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is: (1) om te voldoen aan juridische eisen of om op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of andere juridische procedure te reageren die door Pagemodo wordt ontvangen, ongeacht of dit antwoord binnen de toepasbare wet vereist is; (2) om toe te zien op de naleving van de Servicevoorwaarden van Pagemodo of om onze rechten te beschermen of (3) om de veiligheid of rechten van burgers of gebruikers van de Diensten te beschermen. Pagemodo behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens over te dragen op een opvolger die de rechten tot deze gegevens koopt als gevolg van de verkoop van Pagemodo of al haar bezittingen. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen als gevolg van zakelijke afsplitsingen, fusies of ontbindingen.

Welke rechten heb je om je gegevens in te zien en het gebruik van je gegevens te bepalen?

Je hebt het recht om :

 • je persoonlijke gegevens te bekijken
 • je uit te schrijven voor marketing of eventuele specifieke toestemmingen die je ons hebt gegeven in te trekken
 • een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt
 • fouten in je persoonlijke gegevens te laten verbeteren
 • je persoonlijke gegevens te laten verwijderen (of te laten wijzigen zodat je niet meer herkenbaar bent) of de manier waarop we je gegevens gebruiken te beperken. Maar in beide gevallen geldt dat dat alleen geldt onder speciale omstandigheden zoals voorgeschreven in de wet
 • een klacht in te dienen bij je plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe word ik geïnformeerd wanneer er wijzigingen zijn in dit Privacybeleid?

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen volgens de procedures die in onze Servicevoorwaarden. Tenzij anders vermeld geldt ons huidige Privacybeleid voor alle gegevens die we van jou en je account bezitten. Als wij wijzigingen in dit Privacybeleid aanbrengen, word je hier door middel van publicatie geïnformeerd.

Met wie kan ik contact opnemen over dit Privacybeleid?

Heb je een vraag over ons Privacybeleid? Neem dan contact op met onze klantenservice. Als je contact wilt opnemen met onze Gegevensbeschermingsmanager, kun je ons e-mailen op dataprotection@cimpress.com.